Loading... (0%)
Slide background

RSI este Compania grupului ROMPREST, dedicată activităţilor de facility management Integrat.

RSI a fost creată ca entitate separată în cadrul grupului în 2009, având ca scop acoperirea nevoii de furnizare de servicii FM.

RSI este unul dintre puţinii furnizori de servicii din România care pot acoperi întreaga paletă de servicii la nivel naţional prin dislocarea de
resurse proprii, fără a fi nevoită să apeleze la numeroşi subcontractori. Astfel RSI are posibilitatea de a optimiza costurile şi a reduce
riscul clientului, reducând numărul de terţe părţi implicate în relaţia cu clientul.

Slide background

RSI administrează în prezent 16 contracte mari (€200k+ anual) şi mai mult de 30 de contracte medii şi mici cu o cât mai mare concentrare
asupra sectorului privat.

Compania are aproximativ 1500 de angajaţi.

În 2013, RSI a avut o cifră de afaceri de cca. 10 milioane de Euro.

Despre noi

Asigurăm toate activitățile profesionale menite să asigure funcționalitatea optimă a mediului construit, prin integrarea oamenilor, spațiului, proceselor și tehnologiilor astfel încât clienții noștri să se poată dedica 100% activității lor de bază.

– 5 ani de experiență în piața de facility management integrat;
– Prezența națională, 6 centre de coordonare, puncte de lucru în toate orașele importante, 12 echipe mobile pentru situații de urgență;
– O cifră de afaceri pe ultimul an de 10 mil. euro;
– Peste 1200 specialiști dedicați, cu experiență în domeniu;
– Peste 60 autovehicule de intervenție și transport.

Optimizarea activităților și a costurilor a dus, în ultima perioadă, la creșterea trendului de specializare și concentrare pe activitățile de bază ale companiilor, și automat externalizarea către companii specializate în serviciile suport.

Pentru companiile profesioniste în administrarea proprietăților, aceste servicii sunt activitatea de bază, astfel încât soluțiile oferite de aceștia sunt superioare calitativ și eficiente din punct de vedere al costului.

Pornind de la această premisă, modul de externalizare a serviciilor poate fi implementat, în funcție de nevoile clientului ca:
– Single service: preluarea unui singur serviciu de management facilitate;
– Bundled service: preluarea mai multor servicii de management facilități într-un sistem de management și operare integrat;
– Total Facility Management: externalizarea completă a administrării proprietăților cu toate serviciile conexe.