Legislație D.D.D.
FRECVENȚA MINIMĂ OBLIGATORIE

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Cap VII Obligațiile persoanelor fizice și juridice, art 37(b)
”Orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de angajator, este obligată să asigure fondurile și condițiile necesare pentru (pct b) aplicarea măsurilor de igienă, dezinfecție, dezinsecție și deratizare periodică.”

OMS 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, Cap VI, art 50(b)
”Dezinsecția periodică se va face la intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între operațiunile periodice se vor aplica procedure de dezinsecție si deratizare curente, de întreținere, în funcție de prezența vectorilor”.

HG 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, Cap XIV, art 57 (a) și (b)
”Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 8000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:
a) Neaplicarea măsurilor de prevenire și combatere a insectelor și rozătoarelor vectoare în unități de orice tip de către deținătorii acestora;
b) Nerespectarea ritmicității acțiunilor de combatere a insectelor și rozătoarelor vectoare și producătoare de discomfort în unități de orice tip.”

Ord.ANRSC 82/2015 – Regulament, Secțiunea a 11-a Art 105 și 106
”Art.105 (2) Pentru combaterea altor vectori (n.a. exceptând țânțarii) dezinsecția se execută:
a) Trimestrial și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice și spațiile comune închise ale clădirilor;
b) Lunar și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;
c) Numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinația de locuință
”Art 106 – Din punctul de vedere al frecvenței,deratizarea se execută:
a) Pentru operatorii economici cu profil nealimentar și asociațiile de proprietari/locatari,cel puțin o data pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;
b) Pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o data pe trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.